Innehållet på den här sajten är skapat för att hjälpa människor ta kontrollen över sin egen hälsa, men vi är inte kvalificerade att ge läkarråd. Om du är orolig för din hälsa uppmanar vi dig att alltid kontakta vården i första hand.

Syftet med kostmanualen.se är att skapa intressant och lättläst innehåll av hög kvalitet för att stötta dig på din hälsoresa. Var medveten om att innehållet endast tillhandahålls i informationssyfte och inte ska användas för att diagnostisera eller behandla en person som behöver läkarvård.

Vi strävar efter att hålla vårt innehåll uppdaterat och säkerställa att informationen är tillförlitlig. Om du hittar felaktig eller gammal information på sajten får du gärna kontakta oss så att vi kan ändra på detta. Med detta sagt frånsäger vi oss allt ansvar för eventuella felaktigheter på sajten.

Det är ditt ansvar att ta del av den information som tillhandahålls av respektive leverantörer av de produkter och tjänster vi rekommenderar på sajten. Vi frånsäger oss allt ansvar om du väljer att köpa en produkt eller tjänst baserat på vårt innehåll.

Om du skulle vara missnöjd med en produkt eller tjänst vi rekommenderar är du välkommen att höra av dig till oss. Vi tar gärna del av din feedback, men vi kommer inte att ta ansvar för ditt köp och produktval.

Innehållet på kostmanualen.se:

  • Tillhandahålls endast i informationssyfte
  • Har inte för avsikt att ersätta läkarvård. Kontakta alltid vården om du är orolig för din hälsa.