lång menscykel


Har du en ovanligt lång menscykel? Många kvinnor har en menscykel som är längre än 32 dagar och undrar varför. Här får du veta vad en lång menscykel är, vad som kan orsaka det och hur det kan påverka din fertilitet. 

Vad är en lång menscykel?

En lång menscykel är längre än 32 dagar. Det normala (om du är vid god hälsa) är att ha en menscykel som är cirka 25-32 dagar lång. Du kan ta reda på om du har en lång menscykel genom att räkna dagarna mellan mensens första dag och den sista dagen före nästa mens.

Längden på menscykeln avgörs av när och om du får ägglossning. Det vanliga är att ägglossning sker på dag 12-18 i menscykeln. Om ägglossningen inträffar senare kommer det att göra cykeln längre. Kvinnor som får ägglossning tidigt i cykeln får istället en kort menscykel.

En lång menscykeln kan också vara ett tecken på att ägglossningen inte inträffar alls eller att den är för svag. Genom att lära dig känna igen vanliga symptom på ägglossning kan du förutse när den närmar sig, när den har ägt rum och om den har varit kraftfull.

Kvinnor med en lång menscykel får mens mer sällan än vanligt. Om du till exempel har mens var sjunde vecka istället för var fjärde eller femte har du en ovanligt lång menscykel. 

En lång menscykel kan påverka din fertilitet negativt, men den behöver inte göra det. Många kvinnor lyckas bli gravida utan problem trots att de har en lång menscykel. Om du har en lång follikelfas kommer ägglossning troligen att ske senare än på dag 14 i cykeln, vilket kan vara bra att veta om du har en lång menscykel och planerar att bli gravid.

Vad orsakar en lång menscykel?

Vid en lång menscykel blir follikelfasen, fasen mellan mens och ägglossning, ovanligt lång eftersom ägglossningen förskjuts eller ställs in helt. Lutealfasen, fasen mellan ägglossning och mens, kan aldrig bli längre än 16 dagar (om den blir längre är du troligen gravid).

En kort eller obefintlig lutealsfas är ett tecken på att ägglossningen inte ägt rum eller att den varit svag. Follikelfasen kan bli nästintill hur lång som helst eftersom längden avgörs av när ägglossningen kommer.

Det är mycket vanligt att ägglossningen skjuts fram eller uteblir när kroppen utsätts för fysisk eller psykisk stress. Om du äter för lite, övertränar, jobbar för mycket och/eller överkonsumerar koffein kan det till exempel skapa stress i kroppen.

Din kropp behöver vara i balans och vid god hälsa för att menscykeln ska fungera. Du kan också få en lång menscykeln och utebliven/svag ägglossning efter att ha slutat med hormonstörande preventivmedel.

Lång menscykel under vinterhalvåret

Det finns studier på att sömnhormonet melatonin kan stoppa utsöndringen av LH-hormonet (hormonet som ger klartecken för ägglossning).

Under den mörka vintern ökar våra melatoninnivåer, vilket kan sätta krokben för ägglossningen och leda till att menscykeln blir längre än vanligt. Vinterhalvårets låga d-vitaminnivåer har också kopplats till utebliven ägglossning.

Det är vanligare för kvinnor att ha anovulatoriska cykler (cykler utan ägglossning) under vintern än under sommaren. Därför kan ett d-vitamintillskott vara på sin plats om du planerar att bli gravid under årets mörkare månader.

Lång menscykel efter hormonstörande preventivmedel

Om du tar hormonstörande preventivmedel, till exempel p-piller, kommer det att stänga av din ägglossning och därmed produktionen av progesteron. Du har ingen riktig menscykel när du går på p-piller, blödningen du får varje månad på p-piller (om du får någon) är ingen riktig mens utan en så kallad bortfallsblödning.

Det är tyvärr inte ovanligt att kvinnor som slutar med hormonstörande preventivmedel upplever någon form av hormonell obalans och längre eller kortare menscyklar som följd.

5 förklaringar till en lång menscykel:

  • Försenad/utebliven ägglossning gör att menscykeln blir längre än vanligt
  • Olika former av fysisk/psykisk stress leder ofta till att ägglossningen skjuts fram eller ställs in helt
  • Lågt d-vitamin och/eller höga melatoninnivåer
  • Östrogendominans
  • Hormonstörande preventivmedel 

Vad gör man om man har en lång menscykel?

Om din menscykel är ett par dagar längre någon enstaka månad är det troligen ingen fara. Det händer att menscykelns längd varierar beroende på faktorer som träningsform, arbetsbelastning och årstid. Om din menscykel däremot är konstant lång är det viktigt att reda ut varför. 

Börja gärna med att kartlägga din cykel genom att ta temperaturen varje morgon och hålla utkik efter vanliga symptom på ägglossning, till exempel fertilt sekret. När du får koll på din ägglossning kommer du att kunna avgöra exakt hur långa de olika faserna är. Det är viktigt att vara medveten om hur just din menscykeln fungerar för att kunna identifiera förändringar, förbättringar och försämringar över tid.

Det bästa sättet att korta ner menscykeln till en normal längd på 25-32 dagar är att främja ägglossningen. När din ägglossning kommer igång höjs progesteronet och cykeln kommer så småningom att balanseras naturligt. Du kan boosta ägglossningen och få igång menscykeln naturligt genom att bland annat ändra dina kostvanor.

3 råd för att förlänga/kartlägga en lång menscykel:

  • Kartlägg din menscykel genom att ta temperaturen varje morgon
  • Håll utkik efter vanliga tecken på ägglossning och lär dig hur de ser ut i din kropp
  • Främja ägglossning genom förändringar i kost och livsstil