Kort menscykel

Misstänker du att du har en kortare menscykel än vanligt? Många kvinnor har en cykel som är kortare än 25 dagar. Menstruationscykelns längd är individuell och kan påverkas av flera olika faktorer. Här får du veta vad en kort menscykel är, vad som kan orsaka det och vad du kan göra åt det. 

Vad är en kort menscykel?

En kort menscykel är en menscykel som är kortare än 25 dagar. Det normala (för god fertilitet och allmän hälsa) är att ha en menscykel som är mellan 25-32 dagar lång.

Hur lång din menscykel är beror på när i cykeln du får ägglossning. Ägglossningen inträffar vanligen runt dag 12-18 i cykeln. Om du får en tidigare ägglossning (till exempel på dag 8) kommer du också att få en kortare menscykel. Kvinnor som har ägglossning senare i cykeln får istället en lång menscykel.

Det är också möjligt att du har utebliven ägglossning (anovulatorisk cykel) eller en mindre kraftfull ägglossning om du har en kort menscykeln. Lär dig identifiera vanliga symptom på ägglossning för att kunna avgöra när den är på väg, när den har varit och om den varit lyckad.

För att veta om du har en kort menscykel behöver du räkna ut längden på din menscykel. Det gör du genom att räkna dagarna från den första dagen i cykeln (dagen du får mens) till den sista dagen i cykeln (dagen före nästa mens). 

Om du har en kort menscykel får du mens oftare än vanligt. Kvinnor med en kortare menscykel kan till exempel få mens var tredje vecka istället för var fjärde eller femte.

En kort menscykeln påverkar inte alltid fertiliteten negativt. Det är fullt möjligt att ha en kort menscykel och fortfarande bli gravid. För vissa kvinnor innebär en kort menscykel rent av att de får ägglossning oftare, vilket ger dem fler chanser att bli gravida.

Varför har jag en kort menscykel?

Orsaken bakom en kort menscykel är som sagt att ägglossningen krånglar genom att vara för tidig, för svag eller ställas in helt. Kvinnor med en kort menscykel har ofta en kort follikelfas, fasen mellan mens och ägglossning, och/eller en kort lutealfas, fasen mellan ägglossning och mens.

Vissa kvinnor har en kortare menscykel under ett par månader, till exempel i samband med en stressig period i livet, och andra har det konstant.

Den vanligaste anledningen till att ägglossningen krånglar (och menscykeln blir kortare) är fysisk och/eller psykisk stress. Det kan röra sig om till exempel stress till följd av överarbete, överträning, överkonsumtion av koffein eller kalorirestriktion.

Höga nivåer av d-vitamin kan också skynda på ägglossningen och göra oss lite extra fertila. Därför är det vanligt att ha en kortare menscykel och mer frekvent ägglossning under just sommarhalvåret.

Kort menscykel som följd av kort follikelfas

Många kvinnor med kortare menscykel har en kort follikelfas och får ägglossning tidigt i cykeln. När follikelfasen (fasen mellan mens och ägglossning) inte är tillräckligt lång hinner inte kroppen förbereda sig tillräckligt inför ägglossningen.

Under follikelfasen är det meningen att östrogenet ska nå sin peak, äggen ska mogna i äggstockarna och livmoderslemhinnan ska tjockna för att kunna ta emot ett befruktat ägg. Om du får ägglossning för tidigt och follikelfasen kortas ner hinner den inte med de här viktiga momenten. Det kan leda till att du får en svag ägglossning eller att den ställs in.

Om ägglossningen inte blir av får du ingen mens, men du kan fortfarande få en mellanblödning som påminner om (och lätt förväxlas med) mens.

Kort menscykel som följd av kort lutealfas

Om du har en kort menscykel är det möjligt att du har en kort lutealfas (fasen mellan ägglossning och mens). En kort lutealfas är tecken på utebliven eller mindre lyckad ägglossning.

Du kan räkna din lutealfas genom att räkna dagarna mellan ägglossning och mensens första dag. Den brukar vara cirka 10-16 dagar lång. Om lutealfasen är för kort (under 10-12 dagar) kan det skapa problem med ägglossningen.

Under lutealfasen höjs progesteronet i kroppen som en följd av att du haft ägglossning. Utan en framgångsrik ägglossning kan progesteronet inte höjas, vilket leder till att lutealfasen kortas ner och du får din mens tidigare.

Ett bra sätt att mäta längden på lutealfasen är att ta temperaturen varje morgon, det är också ett bra sätt att räkna ut om och när du har ägglossning.

Kort menscykel under sommarhalvåret

Idag finns det studier som visar att d-vitamin (i form av solsken eller kosttillskott) både kan stimulera och skynda på ägglossningen. Det gör att många kvinnor får kortare menscyklar och mer ägglossning under sommarhalvåret.

Risken för utebliven ägglossning är större under vinterhalvåret när d-vitaminnivåerna sjunker. Därför är det också många som har lättare att bli gravida under just sommaren. Om du försöker bli gravid under vinterhalvåret är det en bra idé att ta d-vitamin i form av kosttillskott.

3 förklaringar till en kort menscykel:

  • För tidig/utebliven/försvagad ägglossning gör att cykeln blir kortare
  • Fysisk/psykisk stress gör att ägglossningen krånglar och menscykeln blir kort
  • Höga nivåer av d-vitamin kan påskynda ägglossningen och orsaka en kortare menscykel

Vad gör man om man har en kort menscykel?

Om du har en för kort menscykel finns det saker du kan göra för att förlänga den. En kortare menscykel orsakas som sagt av att ägglossningen kommer tidigare än vanligt eller uteblir helt.

För att förlänga cykeln ska du fokusera på att stötta ägglossningen så att den blir kraftfull och kommer vid rätt tidpunkt. Det optimala är att ägglossningen sker i mitten av cykeln, någonstans mellan dag 10-17.

Om du misstänker att du inte har någon ägglossning (eller att den är svag) är det en bra idé att börja utredningen där. Du kan få koll på menscykeln genom att ta temperaturen varje morgon och hålla utkik efter symptom på ägglossning. Efter några månader kommer du att kunna se när/om du har ägglossning och hur lång respektive fas i menscykeln är.

Många kvinnor lyckas förlänga sin cykel genom att göra förändringar i kost- och livsstil. Det finns många saker du kan göra själv för att få igång menscykeln naturligt och främja ägglossning. Ofta handlar det om att hantera stressen i livet, få i sig mer näring, äta tillräckligt och dra ner på den högintensiva träningen.

3 tips för att utreda/förlänga en kort menscykel:

  • Ta temperaturen för att kartlägga menscykelns olika faser
  • Lär dig identifiera symtom på ägglossning för att avgöra när/om den kommer
  • Gör förändringar i kost och livsstil för att främja ägglossning