kaliumbrist

Misstänker du att du har kaliumbrist? Kalium är ett livsviktigt mineral som vi behöver för att avgörande kroppsfunktioner ska fungera, till exempel hjärtat, njurarna och andningen. Här hittar du en lista med 10 symtom på att du har låga nivåer av kalium.

Vad är kaliumbrist?

Kaliumbrist, även känt som hypokalemi, innebär att du har låga halter av kalium i blodet. Kalium är ett mineral som bland annat påverkar nerver, muskler, hjärtrytm och vätskebalans. Det är viktigt att upprätthålla balansen av kalium i kroppen för att undvika eventuella hälsoproblem och sjukdom.

Behandling av hypokalemi innefattar ofta att äta kaliumrik mat eller att ta kaliumtillskott. Kalium finns i nästan alla livsmedel, till exempel kött, fisk, nötter, frukt och grönsaker. 

Vad händer om man har lågt kalium (hypokalemi)?

Om du har låga kaliumnivåer kan det påverka viktiga kroppsfunktioner och på sikt orsaka sjukdom. Lågt kalium kan leda till problem med hjärtat, som hjärtrubbningar och hjärtklappning. I extrema fall kan det leda till hjärtstopp.

Hypokalemi kan försämra njurarnas funktion, öka risken för njursten och njursjukdomar. Det kan påverka ämnesomsättningen och insulinproduktionen, vilket kan påverka blodsockernivåerna.

Lågt kalium kan påverka kalciumnivåerna i kroppen, vilket i sin tur kan leda till benskörhet, även kallat osteoporos. Det kan också leda till trötthet,  koncentrationssvårigheter och depression.  

Vad händer om man har högt kalium (hyperkalemi)?

Om du har för mycket kalium i blodet kallas det för hyperkalemi. Det kan bland annat leda till oregelbunden hjärtrytm, muskelsvaghet, kräkningar, domningar och andningssvårigheter. 

Förhöjda kaliumvärden kan bli allvarligt, särskilt om det leder till hjärtkomplikationer. Hyperkalemi kan uppstå på grund av olika orsaker, till exempel nedsatt njurfunktion, behandling med vissa läkemedel, vätskebrist eller överdriven dosering av kalium via kosttillskott. 

Det är viktigt att kontakta vården om du misstänker att du har förhöjt kalium eller upplever några av ovanstående symtom. En korrekt diagnos och behandling är avgörande för att hantera högt kalium och förhindra eventuella komplikationer.

10 vanliga symtom på kaliumbrist: så vet du att du har brist på kalium

1. Muskelsvaghet

Lågt kalium kan påverka musklernas funktion och leda till en känsla av muskelsvaghet. Kalium är en av de elektrolyter som reglerar musklernas kontraktion och avslappning. När kaliumnivåerna är låga, störs den normala elektriska aktiviteten i musklerna, vilket kan göra dem svaga och få dem att fungera sämre. 

2. Muskelkramper

Kaliumbrist kan leda till ofrivilliga och ibland smärtsamma muskelsammandragningar, särskilt i benen. Kalium är, som vi nämnt ovan, en de mineraler som hjälper till att kontrollera musklernas kontraktion och avslappning. Om du har lågt kalium kan musklerna bli mer irriterade och överaktiva, vilket kan resultera i muskelkramper. 

3. Trötthet och utmattning

För lågt kalium kan göra dig trött och utmattad. Kalium är avgörande för kroppens nerv- och muskelfunktion. Vid lågt kalium kan nervsignalerna bli störda och musklernas funktion försämras. Det kan leda till överdriven muskeltrötthet och en känsla av allmän utmattning. 

Låga värden av kalium kan också påverka hjärtats förmåga att pumpa blod. Om hjärtat inte fungerar korrekt kan det inte leverera tillräckligt med blod och syre till kroppens olika delar, inklusive musklerna. När musklerna inte får tillräckligt med syre och näring på grund av hjärtats nedsatta pumpförmåga, kan du uppleva trötthet. 

4. Hjärtklappning och rubbningar i hjärtrytmen

Kalium är viktig för att kontrollera hjärtats elektriska signaler och kontraktioner. När kaliumnivåerna är låga kan hjärtats elektriska system störas, vilket kan resultera i oregelbunden hjärtrytm och hjärtklappning. 

Hjärtat kan inte fungera ordentligt när kaliumnivåerna är obalanserade, vilket kan öka risken för allvarligare komplikationer, i värsta fall hjärtstillestånd. För att förebygga hjärtklappning och hjärtrelaterade hälsoproblem är det viktigt att balansera nivåerna av kalium i blodet.

5. Svårigheter att andas

Lågt kalium kan leda till svårigheter att andas eftersom det påverkar musklerna som är involverade i andningsprocessen. När kaliumnivåerna är låga kan musklerna försvagas och orsaka andningssvårigheter.

Det kan leda till att andningen blir ytlig och ansträngd eller skapa en känsla av andfåddhet. I svåra fall kan extremt låga nivåer av kalium påverka andningsmuskulaturen på ett alarmerande sätt och leda till allvarliga andningssvårigheter som kräver medicinsk behandling. 

6. Magbesvär

Kaliumbrist kan leda till magbesvär genom att påverka mag- och tarmkanalens funktion. Kalium spelar en viktig roll i att reglera musklerna i matsmältningssystemet och främja normala tarmrörelser. När kaliumnivåerna är låga kan det störa musklernas förmåga att fungera, vilket kan resultera i magbesvär som illamående, kräkningar, buksmärtor och förstoppning.

7. Domningar och stickningar i händer och fötter

Kaliumbrist kan leda till domningar och stickningar i olika kroppsdelar (ofta händer och fötter) genom att påverka nervsystemets funktion. Kalium reglerar nervsignaleringen och bidrar till att upprätthålla nervsystemets normala funktion. 

Brist på kalium kan störa nervsignalerna och orsaka onormala nervreaktioner, vilket kan ge upphov till känslor av domningar och stickningar. 

8. Lågt blodtryck

Kaliumbrist kan leda till lågt blodtryck eftersom det påverkar hjärtats och blodkärlens funktion. Kalium är viktigt för att kontrollera hjärtats elektriska aktivitet och kontraktioner. Det är också avgörande för att upprätthålla en balans mellan natrium och kalium i blodkärlen. 

När kaliumnivåerna är låga, kan hjärtat och blodkärlen inte fungera optimalt, vilket kan leda till att blodtrycket sjunker. Lågt blodtryck kan ge symtom som yrsel, svimning, trötthet och svaghet.

9. Koncentrationssvårigheter

Kaliumbrist kan leda till mentala påverkningar som koncentrationssvårigheter då det påverkar nervsystemets funktion. Kalium är involverad i regleringen av nervsignaleringen och hjärnans aktivitet.

När kaliumnivåerna är låga kan det påverka nervcellernas förmåga att kommunicera ordentligt, vilket kan resultera i nedsatt koncentrationsförmåga. Låga kaliumnivåer kan också påverka humöret och orsaka känslor av oro eller nedstämdhet. 

10. Förvirring

Lågt kalium kan också leda till förvirring och en känsla av desorientering. Kalium har en stor påverkan på nervsystemets funktion, som i sin tur är avgörande för att överföra information i hjärnan och mellan nervcellerna i kroppen. När kaliumnivåerna blir låga kan det störa nervsignaleringen och påverka hjärnans förmåga att fungera optimalt.

Nervceller kommunicerar med varandra genom elektriska signaler som kräver en balans av olika elektrolyter, inklusive kalium. När kaliumnivåerna sjunker kan nervsignaleringen bli störd, vilket kan leda till förvirring.

Det är viktigt att notera att förvirring inte behöver bero på kaliumbrist, utan kan också orsakas av många andra faktorer och sjukdomar. De mentala påverkningarna av kaliumbrist är ofta inte lika framträdande som de fysiska symtomen som till exempel muskelsvaghet och hjärtklappning.

Hur mycket kalium behöver man?

Enligt Livsmedelsverket är den rekommenderade dosen kalium för vuxna 3,1-3,5 gram per dag. För kvinnor är det 3,1 gram och för män 3,5 gram kalium per dag som gäller.

De flesta får i sig tillräckligt med kalium via kosten och behöver inte ta kosttillskott. Om du äter gott om frukt och grönsaker får du mest sannolikt i dig tillräckligt med kalium. Prova att ta ett blodprov och testa dina kaliumnivåer om du misstänker att du har brist. 

Varför sjunker mitt kaliumvärde? Det här kan orsaka kaliumbrist:

 • Otillräckligt kaliumintag: Om du inte får tillräckligt med kalium från kosten, kan dina kaliumnivåer sjunka. Det kan hända om du har en kost som är låg i kaliumrika livsmedel som frukt och grönsaker.
 • Förlust av kalium: Vissa mediciner, som urindrivande läkemedel och laxermedel, kan öka förlusten av kalium genom urinen eller avföringen. Överdriven svettning, kräkningar eller diarré kan också orsaka kaliumförlust.
 • Njurproblem: Njurarna är ansvariga för att reglera kaliumnivåerna i kroppen genom att utsöndra överskottet av kalium i urinen. Om dina njurar inte fungerar ordentligt, till exempel vid njursjukdom, kan det öka risken för kaliumbrist.
 • Alkoholmissbruk: Kroniskt alkoholmissbruk kan påverka njurfunktionen och orsaka kaliumförlust.
 • Magnesiumbrist: Magnesium spelar en roll i att reglera kaliumnivåerna i kroppen. Om du har brist på magnesium kan det påverka din förmåga att behålla kalium.
 • Hyperaldosteronism: Det här är ett tillstånd där kroppen producerar för mycket aldosteron, ett hormon som reglerar natrium och kaliumbalansen. Överskott av aldosteron kan leda till kaliumförlust.
 • Cushing’s syndrom: Ett överflöd av kortisol (stresshormonet) i kroppen, som kan uppstå vid Cushing’s syndrom, kan orsaka kaliumförlust.

Hur höjer jag mitt kalium och hur lång tid tar det?

Du kan höja ditt kalium genom att få i dig mer kaliumrika livsmedel eller om behov finns, kosttillskott. Om du har en underliggande sjukdom eller läkemedel som orsakar kaliumbristen behöver du gå till botten med det först och rådgöra med läkare innan du gör några ändringar.

Hur du ska göra för att höja ditt kalium beror på vad orsaken bakom hypokalemin är och hur lågt dina nivåer av kalium sjunkit. Börja med att se till att du får i dig tillräckligt med kalium via kosten.

Om man gör kostförändringar, eller tar kosttillskott, för att öka kaliumintaget kan de flesta se en viss förbättring efter bara några dagar eller veckor. Det är viktigt att följa läkares råd och övervaka dina kaliumnivåer genom blodprov för att säkerställa att de återgår till en hälsosam nivå. 

10 symtom på kaliumbrist:

 • Muskelsvaghet
 • Muskelkramper
 • Trötthet och utmattning
 • Hjärtklappningar eller oregelbunden hjärtrytm
 • Andningssvårigheter
 • Magproblem
 • Koncentrationssvårigheter
 • Domningar och stickningar
 • Lågt blodtryck
 • Förvirring